Professionalisme

Vi sætter en ære i at have tilfredse kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Derfor er det altid vores mål at løse opgaverne med stor faglighed, med øje for vores kunders og samarbejdspartneres behov og at byde ind med løsninger, der er til alles bedste. Vi springer ikke over, hvor gærdet er lavest – men holder, hvad vi lover. For os er en aftale en aftale – lige meget om den er indgået mundtligt eller skriftligt. Vi vil levere til aftalt tid og til aftalt pris og efterlade arbejdsstedet pænt opryddet. Vi vil være i tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere om, hvordan opgaverne løses bedst muligt, og hvordan arbejdet kan foregå med mindst mulig gene for dem, der er berørte af arbejdet. Vi vil dele viden med hinanden og hjælpe hinanden, så vi sammen opnår det bedst mulige resultat for virksomheden og for kunden.

Ærlighed & respekt

Vi sætter en ære i at have glade kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Derfor behandler vi alle med ærlighed og respekt og holder hvad vi lover. Vi er forskellige og har hver vores kompetencer at bidrage med. Vi respekterer forskellighederne og ser dem som en styrke, hvor vi kan lære af hinanden og samtidig dække bredest muligt, hvad angår viden og kompetencer. Vi vil behandle hinanden ordentligt og holde en god, men uformel tone, hvor der er plads til grin og glimt i øjet, men med respekt for den enkeltes grænse. Vi tror på, at størst mulig medarbejdertilfredshed skaber de bedste resultater – både for os og for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi er ærlige overfor hinanden og kan på en respektfuld måde sige tingene, som de er.

Der er en tillid til, at man kan sige, når noget er gået galt, noget skal ændres, eller man har brug for hjælp. Kun ved at være ærlige overfor hinanden, kan vi skabe en arbejdsplads, hvor alle trives. Vi tror på, at glade medarbejdere har lyst til at gå en ekstra meter for hinanden og for virksomheden for at opnå det bedst mulige resultat. Vi vil have en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til fleksjobs, praktikker og lignende.

Nytænkning

Vi sætter en ære i at turde gå nye veje og udvikle nye forretningsområder. Vi tør tænke nyt og anderledes. Vi tør teste nye metoder til at optimere vores virksomhed, og er åbne for de muligheder, der byder sig. Vi vil være de bedste til det, vi laver. Hos os er alle idéer til, hvordan man kan løse en problemstilling på en ny og bedre måde altid velkommen – hos os handler det om at løse opgaven på den bedste og mest effektive måde uden at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdet. Vi understøtter en medarbejderkultur, hvor alle medarbejdere har stor ansvarsfølelse for deres arbejde, og hvor de sætter en ære i at komme med nye idéer, løse akutte problemstillinger, udvikle på og løse opgaverne professionelt. Hver enkelt er ekspert på lige præcis sit arbejdsområde, og kan derfor også naturligt bidrage til den samlede udvikling i virksomheden.

Positiv tilgang

Vi sætter en ære i at have en positiv tilgang. Vi vil hellere se muligheder end problemer, og vil møde hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere med den holdning og gå efter at finde de bedste løsninger. Vi vælger at se glasset som halvfyldt i stedet for halvtomt. Vi indgår i positiv dialog, når udfordringer skal løses. Vi har et fælles ansvar for at se med positive øjne på dagen og se muligheder og løsninger i de udfordringer, som vi støder på. Vi har øje for, hvad der er til det fælles bedste.  Vi deler de gode historier, sejrene – også de små – og er konstruktive, når noget skal forbedres og husker at sige “godt gået” i de mange dagligdags situationer, der berettiger til det.