Fibernet til Bornholmerne

Udrulning af fibernet. Som de første på Bornholm, har vi haft succes med at nedpløje trækrør til fibernettet. Pløjningen er en no-digg løsning, som giver minimale omkostninger til reetablering. Udrulingshastigheden øges væsentligt, samtidig med meterprisen pr udrullede meter kabel nedsættes. Det betyder mere fibernet, til færre penge. Til gavn for…

Læs mere

Fjernvarme i Svaneke

Fjernvarmenet i Svaneke by I 2014 stod vi som hovedentreprenør for etablering af fjernvarmenet og forbrugerstik i Svaneke Projektet indebar løbende reetablering af vand- og kloakledninger, samt etablering af nye vandledninger. Arbejdet indbefattede også belægningsarbejder. Der blev opbygget til vejkasse til asfaltbelægning og asfalteret, samt opbygning af bund og asfaltering…

Læs mere