Bo 42 – Anlægsarbejde

Bo42 – Studieboliger Jord-, afløbs- & belægningsarbejde Ved opførslen af nye studieboliger for Bo42, har vi blandt andet stået for jord, afløb og belægningsentreprisen. Her ses lidt billeder fra vores arbejde med området. Arbejdet indeholdt blandt andet omlægning af regnvand, omfangsdræn, nye afløbsledninger, samt nedløbsbrønde. Derudover har vi stået for…

Læs mere

Regnvandsledninger i Rønne

Regnvandsledninger i Rønne Bornholms Spildevand A/S ønsker etablering af ny regnvandsledning inkl. stikledninger og tilslutning af eksisterende tag og vejbrønde, regnvandstik i Storegade, Borgergade og Laksegade Rønne. Arbejdet forventes udført i fra ultimo oktober 2018 til primo februar måned 2019.  

Læs mere

Fundamenter og byggemodning til ungdomsboliger

Fundamenter og byggemodning til ungdomsboliger Arbejdet omfatter alle afløbsarbejder i terræn og i bygninger – spildevandsinstallationer, regnvands-installationer, brønde, tilslutning i skelbrønde, gravearbejder m.v. Jord- og belægningsarbejder, flisearbejde, samt udvidelse af ekst. Parkeringsarealer iht. situationsplan  

Læs mere