Fjernvarmenet i Svaneke by

I 2014 stod vi som hovedentreprenør for etablering af fjernvarmenet og forbrugerstik i Svaneke
Projektet indebar løbende reetablering af vand- og kloakledninger, samt etablering af nye vandledninger. Arbejdet indbefattede også belægningsarbejder. Der blev opbygget til vejkasse til asfaltbelægning og asfalteret, samt opbygning af bund og asfaltering af fortove. Og derudover reetablering efter etablering af stikledninger til husstandene, samt belægningsarbjeder hvor der blev sat granit- og betonkantsten og chaussésten og lagt fliser

Kontraktform: Hovedentreprise

Kontraktsum: 12,2 mio. kr.

Udførelsestidspunkt: November 2014 – september 2016

Bygherre: Bornholms Forsyning A/S