Udrulning af fibernet.

Som de første på Bornholm, har vi haft succes med at nedpløje trækrør til fibernettet. Pløjningen er en no-digg løsning, som giver minimale omkostninger til reetablering. Udrulingshastigheden øges væsentligt, samtidig med meterprisen pr udrullede meter kabel nedsættes. Det betyder mere fibernet, til færre penge. Til gavn for os alle.

Nedpløjning af kabler og dækbånd sker i en arbejdsgang, og da ploven ikke skader overfladestrukturen, er denne løsning særlig skånsom mod de omgivelserne, i modsætning til traditionelle opgravningsmetoder.Nedpløjningen som metode har derudover den fordel, at rørene ligger mere lige i jorden, end ved traditionelt gravearbejde, og dermed er det lettere at puste fiberen igennem rørene.