Bornholms Cykelveje – Projekt B: Aarsdale – Nexø & Gudhjem – Døndalen

 

Vi er påbegyndt arbejdet med den nationale cykelrute mellem Døndalen og igennem Gudhjem. På denne strækning er der i dag en meter brede kantbaner i begge vejsider, mellem Døndalen og Helligdommen dog 2 meter bred adskilt cykelsti i landsiden. Kantbanerne udvidet til 1½ meter i vandsiden mellem Døndalen og Helligdommen og 1½ meter i begge vejsider fra Helligdommen til Holkabroen. Udvidelsen vil ske med en meter i vandsiden og ved flytning af vejmidte med en halv meter. Fra Holkabroen og igennem Gudhjem etableres fællesstier

med fortove og cykelstier.

Den nationale cykelrute mellem Aarsdale og Nexø går i dag op i landet ad mindre befærdede kommuneveje Nørremarksvej og Sdr. Aarsdalevej. Strækningen er på 3.3 kilometer. Cykelruten benyttes i meget begrænset omfang på grund af en noget længere omvej og er samtidig meget kuperet.

Arbejdet indbefatter yderligere etablering af cykelkantbaner på begge vejsider fra Aarsdale til Nexø, hvoraf de sidste 0.8 kilometer ved Nexø kun udføres i landsiden, da der er en eksisterende 2 meter bred enkeltrettet cykelsti i vandsiden. Etableringen sker ved en flytning af vejmidte og udvidelsen af vejbredden sker kun i vandsiden, hvor grøft nogle steder rørlægges.