Bo42 – Studieboliger

Jord-, afløbs- & belægningsarbejde

Ved opførslen af nye studieboliger for Bo42, har vi blandt andet stået for jord, afløb og belægningsentreprisen. Her ses lidt billeder fra vores arbejde med området. Arbejdet indeholdt blandt andet omlægning af regnvand, omfangsdræn, nye afløbsledninger, samt nedløbsbrønde. Derudover har vi stået for afrømning af muld på området, udgravningen til alle bygningerne, stier, sokkelrender, flisearbejde og meget mere.