Kvalitetsstyring

 

Indmåling, afsætning, TV inspektion og meget mere

Vi arbejder struktereret med at minimere fejlomkostninger, og sikrer at vores ydelser lever op til vores egne og kundens forventninger. Det er vigtigt for os og vores projekter at sikre produktionskvaliteten, at udførslen er i overensstemmelse med projektmaterialet, og udført i en håndværksmæssig god kvalitet.

 

For at sikre en smidig arbejdsproces, og sikre en kvaliteten i vores arbejde udfører vi selv, langt de fleste prøver og målinger. Vi råder over udstyr til afsætning, indmåling TV inspektion, komprimeringstests med mere.

Vi udfører blandt andet

  • Faldlodsprøver
  • Proctorprøver
  • GPS indmåling
  • Afsætning
  • TV Inspektion