Håndtering af regnvand

Nedsivning af regnvand på egen grund

 

Regnbede og andre alternative løsninger

En faskine er det typiske valg, når man vælger at nedsive regnvand på egen grund. Men faktisk er der flere alternative løsninger, hvor vandet kan give din have liv. Brug for eksempel regnvandsbede, og gør regnvandet til et spændende element i din have. Det virker både som et æstetisk element, og er godt for øjet og biodiversiteten. Du kan også opsamle regnvandet i et regnvandsmagasin, og bruge det til at vande græsplænen i de tørre perioder.

Vi kan som autoriseret kloakmester hjælpe dig med at beregningerne til dimensioneringen af dit LAR anlæg. Ligesom vi hjælper dig med at udøre en korrekt nedsivningstest for undersøge jordens nedsivningsevne. Uanset om du vælger faskine eller andre metoder til at nedsive regnvandet på egen grund, så er en korrekt dimensionering vigtig, så du ikke risikerer vandskader ved skybrud eller voldsomt vejr.

Der er mange gode grunde til, at separering af kloak- og spildevand er en god ide, blandt andet faren for oversvømmelse. Om du er boligejer eller erhvervsdrivende vil en oversvømmelse medføre skader på materiel og lager eller ødelægge ting med stor affektionsværdi. Futurae tilbyder forskellige muligheder for, at aflede regnvandet selvstændigt, blandt andet en faskine.

Faskine

En faskine aflaster kloaksystemet ved at opsamle regnvand og lede det direkte ned i jorden. På den måde kan nogle hustande spare udgiften ved at blive koblet på kloaksystemet.
Separering af spildevand betyder, at regnvand og spildevand afledes igennem 2 forskellige systemer. Det aflaster kloaksystemet.

En faskine er en form for kasse som graves ned i jorden for at aflaste kloakken. Faskinen er fyldt med eksempelvis sten, og den aflaster kloakken ved, at regnvand fra taget eller indkørslen ledes hen til faskinen. Faskinen fungerer som opbevaring for vandet og fra faskinen, kan vandet stille og roligt flyde ud i undergrunden, og derfor uden om dine kloaker. Vær opmærksom på, at flere kommuner stiller krav om opsætning af faskiner i forbindelse med udstykning og kloakering af nye grunde.

En faskine er blot en af de måder man kan nedsive regnvand på egen grund. Det er også muligt at etablere regnbede, magasiner på terræn, nedsivning i græsarealer eller andre kreative løsninger kan skabe spændende regnvandsløsninger. Til gavn for kloakken og grundvandet.

Der er flere grunde til at opsætte en faskine:

  • Bortledning af regnvand fra ny tilbygning til huset
  • Bortledning af regnvand fra ny garage eller carport
  • Problemer med oversvømmelse
  • Udfordringer med eksisterende kloakering