Punktrenovering

Nogen kloakproblemer kan ordnes uden gravemaskiner

Det er ikke altid nødvendigt at grave op for at reparere din kloak. I Futurae har vi også mulighed for at udføre punktrenovering af din kloak. Inden punktrenoveringen udføres, er det vigtigt at lokalisere skaden i kloakken og omfanget af denne. Derfor skal der udføres en grundig inspektion af kloakken, inden skaden udbedres med en punktrenovering. For at lokalisere skaden kan der anvendes professionelt TV-inspektionsudstyr.

På denne måde kan nogle problemer løses effektivt og uden omkostninger til reetablering efter opgravning.

 

Punktrenovering bruges ofte ved:

  • Rørbrud på regn- og spildevandsledninger, samt drænrør
  • Dårlige rørsamlinger – eller forskudt samling
  • Rørtæringer
  • Utætte vandledninger