Grøn Succes

Bornholm er en grøn, smuk ø, så vi er stolte over at være dem der varetager vedligeholdet af kommunens græsarealer. Øens natur er dens største styrke, så vi prøver at være så nænsomme overfor den som overhovedet muligt.

Vi samarbejder med kommunens rådgivere, der vejleder os i hvordan man tager bedst muligt hensyn til både flora og fauna. Vi føler efterhånden at vi selv er eksperter i at sørge for at øens natur lider mindst muligt overlast i forbindelse med græsklipning.

Det gør at selvom opgaven er dækker over et område på samme størrelse som 915 fodboldbaner, så er det ikke noget der skader naturen eller dyrelivet. Det synes vi er grøn succes.