Kloakprojekt i Rønne

De første brosten er brudt op og vi er påbegyndt kloakarbejdet i Storegade i Rønne. Bornholms Spildevand A/S ønsker etablering af ny regnvandsledning inkl. stikledninger og tilslutning af eksisterende tag og vejbrønde, regnvandstik i Storegade, Borgergade og Laksegade Rønne. Arbejdet forventes udført i fra ultimo oktober 2018 til primo februar…

Læs mere