Græsklipning over hele øen

Futurae udfører klipning af Bornholms Regionskommunes græsrabatter. Vej- og stirabatter klippes to gange årligt. Vi klipper det overordnede vejnet, såvel som alle de lokalveje og cykelstier, som forvaltes af Bornholms Regionskommune. Arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til trafiksikkerhed og med respekt for flora og fauna. Arealerne klippes efter en plan som er udleveret af Bornholms Regionskommune, på den måde tages der hensyn til insekter, fugle og dyreliv, herunder løvfrøernes vandring. Klipningen er en del af planen for bevarelse og pleje af øens vej og grøftekanter. Vi klipper om efteråret, hvad der svarer til 915 fodboldbaner spredt ud over hele øen.