Udrulning af fjernvarme på Bornholm

Vi var med til at genstarte udbredelsen af fjernvarme på øen med opførelsen af fjernvarmeværket samt etablering af ledningsnettet i Hasle. Med en tilslutningsandel på over 90%, har vi været med til at sætte gang i fjernvarmeprojekterne rundt om på øen. Vi er stolte over at have været med til denne udvikling på øen, som er godt for klimaet såvel som forbrugernes privatøkonomi.

Alle vores graveprojekter bliver styret af Ib Kjøller, som har mere end 25 års erfaring fra branchen.

Vi tror vi på, at tæt dialog og transparens i vores arbejde skaber værdi for os og vores kunder. Vi stræber derfor efter en nøje dokumentation af det udførte arbejde. Derved sikrer vi os, at vi kan følge kvaliteten og fremdriften nøje. I dialog med kunden tager vi højde for eventuelle nye forhold, der måtte vise sig efterhånden som projekterne skrider frem. Vi efterstræber at være en dynamisk og omstillingsparat virksomhed, som altid arbejder for at løse opgaven på den bedst mulige måde for alle de inolverede parter.

Med entreprenørarbejde fra Futurae får du en høj og ensartet kvalitet, stor fleksibilitet og en god dialog med samme kontaktperson gennem hele projektforløbet.