Udrulning af fibernet

Vi har i Futurae oparbejdet specialviden indenfor etablering af fibernet. Vi graver rør ned, muffer og udfører tekniske installationer. Alle vores installationer bliver grundigt dokumenteret til senere vedligeholdelse. Vi varetager alt fra at nedgrave hovedledninger til den endelige installation hos forbrugeren. På den måde er vi med til at sikre kvaliteten hele vejen fra fibernetudbyder til slutbrugeren.

Nedpløjning af kabler – en No-digg løsning

Som de første på Bornholm, har vi haft succes med at nedpløje trækrør til fibernettet. Pløjningen er en no-digg løsning, som giver minimale omkostninger til reetablering. Udrulingshastigheden øges væsentligt, samtidig med meterprisen pr udrullede meter kabel nedsættes. Det betyder mere fibernet, til færre penge. Til gavn for os alle.

Nedpløjning af kabler og dækbånd sker i en arbejdsgang, og da ploven ikke skader overfladestrukturen, er denne løsning særlig skånsom mod de omgivelserne, i modsætning til traditionelle opgravningsmetoder.Nedpløjningen som metode har derudover den fordel, at rørene ligger mere lige i jorden, end ved traditionelt gravearbejde, og dermed er det lettere at puste fiberen igennem rørene.