Arbejdet med Nordre Kystvej i Rønne er begyndt

Vi glæder os over at kunne gå i gang med endnu et større anlægsprojekt, som er med til at gøre livet lettere og tryggere for cyklisterne på øen. De første fortove er allerede brudt op, og vi er i fuld gang med arbejdet. Projektet omfatter i hovedtræk kantstensbegrænsede cykelstier, fortove, samt afvanding i begge vejsider, samt beplantning.

På nuværende tidspunkt består Ndr. Kystvej af en 7,6 meter bred kørebane med halvanden meter brede kantbaner i hver side. Derudover er der et fortov i landsiden på 1,4 meter og et i vandsiden på cirka tre meter. Der er derudover en 2,1 meter bred kantparkering på to strækninger i landsiden. Begge steder er der plads til 17 biler.

 

Projektet i medierne:

Arbejdet på kystvejen starter i dag: Her er den nye profil

Arbejdet på Ndr. Kystvej er i gang: Her er tidsplanen

Kystvejen får nyt udtryk